Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

IpNOVA BOX - IP модул за охрана и управление на шкафове с комуникационно оборудване
IpNOVA e напълно завършена СОТ система за централизиран мониторинг, използваща за пренос на данни IP базирана мрежова среда. IpNOVA BOX служи за охрана и отдалечено управление през IP базирана мрежа.

Характеристики:
 • Два бързи цифрови програмируеми входа за включване на датчици за охрана
 • Два релейни превключваеми (NC/NO 10A/250VAC) изхода. Управляват се ръчно през WEB интерфейс или изпълняват процедура за автоматично рестартиране при отсъствие на ping към зададен IP адрес, независимо един от друг
 • Датчик за измерване температурата на платката (шкафа)
 • Възможност за захранване от два източника с измерване на напрежението им и генериране на сигнал при падането им под предварително зададен праг
 • Изходен интерфейс: IEEE 802.3 Ethernet, Fully Compatible with 10/100/1000Base-T Networks
 • Наличие на HTTP сървър за конфигуриране и контрол на статуса
 • Възможност за комуникация с до два SOT сървъра
 • Криптиране на информацията към SOT сървъра
 • Верификация пред SOT сървъра с уникален ID код
 • Захранващо напрежение 2х12VDC (8V до 20V)
 • Индикация (светодиоди 4 бр.) за:
  • Наличие на захранващо напрежение
  • Наличие на Ethernet мрежа
  • Обслужване на мрежови пакети
  • Осъществена връзка със SOT сървър/и
 • Бутон за тест със SOT сървър/и

Възможности и параметри за конфигуриране през HTTP сървъра:
 • Парола за достъп до HTTP сървъра
 • Задаване на статичен или динамичен IР адрес получен от DHCP сървър
 • Задаване на IР адрес на един или два SOT сървъра
 • Задаване на порта за връзка със SOT сървъра
 • Програмиране вида на цифровите входове
 • Програмиране на IP адрес за тестов ping
 • Програмиране на процедура за рестарт на двата релейни изхода
 • Програмиране на прагови нива на захранващите напрежения
 • Наблюдение на статуса
 • Възможност за смяна на паролата за достъп до HTTP сървъра
 • Възможност за задаване на период за изпращане на тест до SOT сървъра