СД Инова
СД "Инова – Игнатови" е регистрирана в СГС по фирмено дело № 2115/89г. Том 20, партида 1963, стр. 194 с адрес на управление – община Оборище, ул. Марагидик №9 бл.4 вх.Б ап. 25. Офисът на фирмата е на адрес: гр. София ул. Балканджи Йово №15 Б, ап.35.

Основна дейност на СД "Инова" е проектиране и производство на електронни системи за охрана, контрол и управление.

Един от основните клиенти на фирмата е Министерство на вътрешните работи. Централни съоръжения за охранителна дейност са внедрени в по-голямата чaст от Регионалните управления на МВР в страната. Други по-големи обекти са АЕЦ "Козлодуй", ДЗУ гр. Ст. Загора, Асарал – Медет, Министерство на правосъдието и др.

В последните няколко години беше разработена нова система за охрана по радиоканал, която намира своето все по-широко приложение.

В процеса на проектиране на своите изделия СД "Инова" използва най-новите продукти на фирмите производителки на пасивни и активни електронни компоненти, като целта е високо технологично ниво на всички разработки.

Фирмата осигурява гаранционен и извънгарационен сервиз на всичките си системи в цялата страна.

Управители на СД "Инова" са Ивайло Игнатов и Дияна Игнатова. Двамата са завършили Висшия машинно - електротехнически институт - гр. София, специалност Радиоелектроника.

Контакти
Офис на фирмата:

София 1612
ул. Балканджи Йово 15Б
тел: 955-23-82, 955-23-83
GSM: 088-845-75-30

e-mail:

ignatov@inova-bg.com

diana@inova-bg.com

marin_ignatov@inova-bg.com