Комуникационна платка ИНМОД 1
 • Предназначение: Комуникационна платка ИНМОД 1 е предназначена за изпращане на команда за включване и изключване на обекти под охрана свързани чрез локална охранителна централа към централно съоръжение INMOD 064.
 • Принцип на работа: Информацията се изпраща чрез модулиране на стойността на балансното съпротивление на обекта чрез паралелно включване на допълнителен резистор. По такъв начин токът не се променя и се намалява значително влиянието на преходните процеси по линията. Скоростта на предаване е около 10 бода/сек. Освен информация включено/изключено се предава и осембитов идентификационен код на платката, различен за всеки обект.
 • Свързване на Комуникационна платка ИНМОД 1:
  • JP1 - 1+12V
  • JP1 - 2GND
  • JP2 - 1 Вход за подаване на сигнал вкл./изкл.; отворена верига - изключен от охрана, затворена верига - включен под охрана
  • JP2 - 2GND
  • JP3 - 1,2 Включва се паралелно на балансния резистор на обекта

Комуникационна платка ИНМОД 2
Управлява 128 двуцветни светодиода, показващи състоянието на всеки обект. Съответствието е следното:
 • Предназначение: Комуникационна платка ИНМОД 2 е предназаначена за изпращане на команда включено/изключено под охрана, информация за състоянието на батерията, променливотоковото захранващо напрежение 220V и състоянието на 3 зони на обекти свързани чрез локална охранителна централа или без такава към централно съоръжение INMOD 064.
 • Принцип на работа: Информацията се изпраща чрез модулиране на стойността на балансното съпротивление на обекта чрез паралелно включване на допълнителен резистор. По такъв начин токът не се променя и се намалява значително влиянието на преходните процеси по линията. Скоростта на предаване е около 10 бода/сек. Освен информация включено/изключено, батерия, 220V, състояние на 3-те зони се предава и осембитов идентификационен код на платката различен за всеки обект.
 • Свързване на Комуникационна платка ИНМОД 2:
  • JP1 - 1GND
  • JP1 - 2+12V
  • JP2 - 1AC свързва се към едното променливотоково рамо на изправителния мост
  • JP2 - 2BAT + батерия 12V
  • JP3 - 1Z3 зона 3
  • JP3 - 2Z2 зона 2
  • JP4 - 1Z1 зона 1
  • JP4 - 2ON вход за подаване на сигнал вкл./изкл.; отворена верига - изключен от охрана, затворена верига - включен под охрана
  • JP5 - 1включване на светодиод към земя, показващ състоянието на обекта /свети - включено/
  • JP5 - 2GND
  • JP2 - 1,2включва се паралелно на балансният резистор на обекта

Установяване на джъмперите
Управлява 128 двуцветни светодиода, показващи състоянието на всеки обект. Съответствието е следното:
 • Чрез J2 и J3 се задава време на закъснение за зони Z1 и Z2 при излизане от обекта - 0, 10, 20, 30 секунди
 • Чрез J1 се задава време на закъснение за зона Z1 при влизане в обекта равно на половината от зададеното чрез джъмпери J2 и J3 или изключва това време.
 • Зона Z3 е 24 часова /тампер или паник бутон/.