Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

GPRS Tau - GSM/GPRS и IP трансмитер
GPRS Tau е комуникационно устройство предназначено да осъществи предаване на данни от охранителни централи и/или датчици по GPRS и/или IP базирани мрежи. Обединява предимствата на двата вида съвременни комуникационни технологии, с което предоставя възможно най-сигурна и дублирана на няколко нива връзка с мониторинг център.

Характеристики:
 • Захранващо напрежение 12VDC (8,5V до 16V)
 • Ниска консумация
 • Възможност да се използва входен интерфейс - комуникатор с протокол Ademco Contact ID
 • Шест цифрови входа с възможност за едновременна работа с GPRS и/или с мрежовия предавател
 • HTML сървър за лесно конфигуриране и контрол на статуса, защитен с потребителско име и парола
 • Лесно конфигуриране без необходимост от допълнителен специализиран софтуер за програмиране - използване единствено на уеб браузър ( Internet Explorer, Google Chrome, Firefox или др. )/li>
 • Предаване на данните към два независими сървъра през IP и/или GPRS мрежа. Допълнителна възможност за използване на GPRS като backup, само когато IP мрежата е прекъсната
 • Възможност за репорт чрез SMS към до 5 мобилни номера, като може да се активира репорт от алармените съобщения от комуникатора и/или репорт от цифровите входове

Характеристики:
 • Възможност на всеки вход поотделно да се задава дали да предава SMS репорт
 • PGM изход, който може да бъде управляван или чрез гласово повикване или чрез SMS
 • Възможност за въвеждане на PIN и PUK код на SIM картата
 • Графично изобразяване на статуса на GPRS мрежата в web-интерфейса за програмиране
 • Криптиране на информацията към IP сървъра
 • Верификация пред IP сървъра с уникален ID код
 • Възможност за смяна на потребителското име и паролата за достъп до HTML сървъра
 • Възможност за конфигуриране на параметрите изпращани от събитията на всеки вход към IP сървърите
 • Възможност за конфигуриране на режима на работа на всеки цифров вход:
  • Нормално отворен контакт
  • Нормално затворен контакт
  • Проверка за наличие на променливо напрежение от 5V до 20V
  • Деактивиране на входа
 • Индикация (светодиоди 4 бр.) за:
  • LAN Status - Наличие на Ethernet мрежа
  • LAN Activity - Обслужване на мрежови пакети
  • GPRS LED – свети когато устройството е свързано към GPRS мрежа
  • Server LED - Осъществена връзка със сървър/и
 • Бутон за тест