Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Основни възли на система "INMOD 064"
Модулната система INMOD 064 при конфигурация за работа с обекти при балансен метод се състои от следните основни възли (платки): микропроцесорна платка, 8 обектови платки, платка индикация и дънна (шинна) платка.

Микропроцесорна платка
Изградена е на базата на процесора MC68HC11A1 на Motorola. Включва 8KB EPROM, 8KB RAM, два серийни канала RS232C, осем канала осембитово АЦП и логика за дешифрация и тестване на обектовите платки.

Обектова платка "балансен метод"
Тази платка съдържа 16 високоволтови ключа към земя за управление на релето в съоръжение "Кварц" за отнемане на чифта, 16 генератора на ток, изпращан към обекта, два осембитови регистъра запомнящи състоянието на всеки обект, 16 канален аналогов превключвател, един инвертор и дешифратор. Всяка обектова платка обслужва 16 обекта.

Платка индикация
Управлява 128 двуцветни светодиода, показващи състоянието на всеки обект. Съответствието е следното:
  • Изгаснал светодиод - непоет обект
  • Свети зелено - поет обект
  • Свети червено - нарушен обект
  • Свети жълто - обект в процес на поемане
 
Шинна платка
Служи за връзка между останалите платки. Осигурява една пълна 8 битова/данни и 16 битова/адреси микропроцесорна шина плюс сигнали за дешифрация на отделните платки.