Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Специализиран модем
Модемът е разработен с цел осигуряването на надежна връзка на отделечени разстояния (до 12км) между модули INMOD или концентратор към концентратор или компютър. С цел повишаване надежността на връзката не се използва амплитудна модулация, а само модифицирана честотна модулация на сигнала, което води до по-широка от стандартната честотна лента на канала (7.2 kHz). Това води до използването на директен телефонен чифт за връзка. С цел по-висока надежност при дуплексен режим на работа са необходими два чифта за двете посоки на връзка. Максималната скорост на данните по канала е до 4800bps.