Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Радио Система
Радио системата е предназначена за охрана по радиоканал. Състои се от трансмитер, базова станция и мониторинг софтуер.

Система RG2001 има 8 канала за връзка с 8 репитера максимум и 4 канала за връзка с до 4 работни станции за наблюдение на обектите. Система Radina е проектирана за по-малки градове и населени места - работи на до 3 честоти и може да се свърже с една работна станция.

Трансмитерът Radina Tau предава едновременно и независимо и по радио канал и по IP мрежа. Обединява предимствата на двата вида съвременни комуникационни технологии, с което предоставя възможно най-сигурна и дублирана на няколко нива връзка с мониторинг център – 1 основна и до 4 UHF радио честоти и до 2 IP сървъра.
Радио Трансмитери:
Radina V3
6 Цифрови входа
Радио Предавател
VHF 136-174 MHz
Radina U2
6 Цифрови входа
Радио Предавател
UHF 400-468 MHz
 
Радио и IP Трансмитер:
Радина Tau
6 Цифрови входа
Радио Предавател
IP Предавател

Базови Станции:
Радина B
1 Вградена радиостанция
Работи на до 3 честоти
Радина B2
3 Вградени радиостанции
Работи на до 3 честоти
Радина RG2001B
Използва външни радиостанции
Работи на до 8 честоти
Радина Мини
Използва външна радиостанция
Работи на 1 честота

Репитерни Станции:
Радина H
Радио Приемник
Радио Предавател
IP Предавател

Мониторинг Софтуер:
Радина Софт
Протокол LARS