Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Система Радина
Тази система е проектирана за по-малки градове и населени места. Работи на 3 честоти, като ако се използва една основна и две за дублиране, максималният брой охранявани обекти е 8192, а при две основни и една дублираща съответно – 16384. Базовата станция Radina B има вградени два модема за връзка с два репитера и вграден кодер–декодер за приемниците в дежурната – до 3. Също така има два серийни канала за връзка с радиомодеми. Този начин на решение прави устройството компактно и намалява цената му. Има и един сериен канал за връзка с работна станция. За визуализация на постъпващата информация се използва графичен дисплей 240х128 точки или 16 реда по 30 символа. За програмиране на режимите на базовата станция се използват менюта на графичния дисплей и въвеждащото устройство разположено до дисплея. Чрез въртенето му се придвижваме по менютата, а чрез натискането избираме съответното меню. Кодерът/декодерът Радина H, монтиран в репитерите, е с възможности за 3 радиостанции с вграден модем за проводна връзка и сериен за радиомодем. Максималната конфигурация на тази система е една базова станция и два репитера работещи на 3 честоти, или общо 9 приемника слушащи ефира в 3 точки на терена.

Характеристики:
 • Една вградена радиостанция
 • 3 аудиовхода от радиостанции
 • Честотна лента - 300 до 3400 Нz
 • Входно напрежение - 20mV - 2V
 • Стандарт на съобщенията - KP
 • Филтър на повтарящи се съобщения – 2.5 min
 • Селектиране на Back-Up съобщения
 • Селектиране на Test съобщения и броене на репитрите които ги приемат
 • Eдин сериен канал за връзка с работна станция
 • Centrnics Standart Paralel Port за връзка с контролен принтер
 • Два вградени модема за връзка с два репитера
 • Два серийни канала за връзка с радиомодеми
 • LCD – 16 реда по 30 символа с подсветка
 • Максимум 5120 обслужвани обекта на радиоканал
 • Захранване - 220V AC/50Hz или 12V DC/1.2A