Система RG2001
Състои се от базова станция и репитери, състоящи се от кодер–декодер на радиосъобщения и съответният брой радиостанции. Базовата станция RG2001 B се намира в дежурната зала и има 8 канала за връзка с 8 репитера максимум и 4 канала за връзка с до 4 работни станции за наблюдение на обектите. При използване на 4 основни радиоканала и 4 за дублиране на аварийните съобщения по случаен закон, максималният брой охранявани обекти е 32768. Връзката на базовата станция с репитерите е осъществена чрез външни модеми за проводна връзка и/или радиомодеми. За визуализация на постъпващата информация се използва графичен дисплей 240х128 точки или 16 реда по 30 символа. За програмиране на режимите на базовата станция се използват менюта на графичния дисплей и въвеждащото устройство разположено до дисплея. Чрез въртенето му се придвижваме по менютата, а чрез натискането избираме съответното меню. Базовата станция има възможност за връзка с принтер за отпечатване на цялата постъпваща информация. При по–голям брой обекти постъпващата информация може да се разпредели по определени признаци и да се подаде на до 4 работни станции за визуализиране, обработка и архивиране. Основната част на репитерите е кодерът–декодер (RG2001 H). Към него могат да се свържат до 8 радиостанции.Също така има и сериен канал за връзка с модем (радиомодем). При максимална конфигурация на системата – 8 репитера работещи на 8 честоти, ефирът се слуша от 64 радиоприемника разпределени по 8 на една честота в различни точки – 8 на терена. Това е гаранция, че няма да се изпусне съобщение, от който и да е обект в обхвата на района, който се охранява. Поради факта, че алармените съобщения се дублират на една от 4–те честоти (или повече – до 8) по случаен закон, практически е невъзможно да се запуши каналът, тъй като предварително не е известна честотата, на която ще се излъчва. При задание за повторение 4 или повече пъти, аларменото съобщение се излъчва на 5 честоти, като редът е случайно определен.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
Характеристики:
 • До 8 радиостанции чрез кодер/декодер RG2001 H
 • Стандарт на съобщенията - KP
 • Филтър на повтарящи се съобщения – 2.5 min
 • Селектиране на Back-Up съобщения
 • Селектиране на Test съобщения и броене на репитрите които ги приемат
 • 4 канала за връзка с до 4 работни станции за наблюдение на обектите
 • 8 канала за връзка с 8 репитера максимум
 • Сериен канал за връзка с радиомодем
 • LCD – 16 реда по 30 символа с подсветка
 • Centrnics Standart Paralel Port за връзка с контролен принтер
 • Максимум 5120 обслужвани обекта на радиоканал
 • Mаксималният брой охранявани обекти е 32768 при използване на 4 основни радиоканала и 4 за дублиране
 • Захранване - 220V AC/50Hz или 12V DC/1.2A