Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Мониторинг софтуер Радина Софт
Софтуер за мониторинг на данни получени от Радина базови станции.
Радина Софт е програма за приемане, обработка, визуализиране и съхранение на данни получени от централни СОТ станции с радио комуникация. Притежава удобен графичен интерфейс за лесна работа и обработване на получените сигнали. Използва се в дежурни центрове за управление на СОТ дейности свързани с охрана на частни и обществени обекти.
Характеристики:
 • Практически няма ограничение в броя на обслужваните обекти и броя на свързаните с тях събития
 • Десет нива на приоритет на входящите събития, с възможност за присвояване на различни цветове и звукови сигнали към тях
 • Конфигурируеми кодове на събития
 • Подреждане на събитията изискващи обработка, в зависимост от приоритетите им
 • Ръчно въвеждане на събития, при необходимост
 • Отработване едновременно на няколко сигнала свързани с даден обект
 • Работа на софтуера с до 4 комуникационни станции
 • SQL сървър с възможност за работа на мониторинговата станция или на изнесен компютър
 • Работа на няколко мониторингови станции с обща SQL база данни
 • Възможност за търсене в базата данни по различни сечения на минали събития и/или свързаните с тях реакции и разпечатка на тези справки
 • Съхраняване на подробни данни за всеки обект, свързани с оборудването, контактите за връзка, датите за профилактика и постоянни и временни коментари
 • Следене за пропуснати тестови сигнали с период от 1 минута до няколко дни
 • Визуализиране на отделни списъци за непоети обекти, поети обекти, обекти без тестов сигнал, невъзстановени обекти, обекти със слаба батерия