Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Радина Tau - Радио и IP трансмитер
Радина Tau е комуникационно устройство предназначено да осъществи предаване на данни от охранителни централи и/или датчици по UHF радио канал и/или IP базирана мрежа. Обединява предимствата на двата вида съвременни комуникационни технологии, с което предоставя възможно най-сигурна и дублирана на няколко нива връзка с мониторинг център – 1 основна и до 4 UHF радио честоти и до 2 IP сървъра.

Характеристики:
 • Захранващо напрежение 12VDC (8,5V до 16V)
 • Ниска консумация – 0,08А при нормална работа и от 0,9 до 1,5А при излъчване на радио съобщение
 • Радио обхват – от 400MHz до 470MHz
 • Изходна RF мощност – 5-6W в работния обхват
 • Широчина на честотна лента – 12,5KHz
 • Работа с една основна и до четири Backup честоти
 • Възможност за конфигуриране на проверка по четност/нечетност, брой повторения на излъчване на съобщения, брой повторения на излъчване на тест съобщения, брой повторения на думата в едно радио съобщение, период на излъчване на тест съобщения и период на повторение на съобщение докато е в алармено състояние
 • Използване на Smart Test за намаляване на използваното ефирно време

Характеристики:
 • Мрежов интерфейс - IEEE 802.3 Ethernet, Fully Compatible with 10/100/1000Base-T Networks
 • Използване на статичен или динамичен IР адрес получен от DHCP сървър
 • Възможност за комуникация с до два IP сървъра
 • Криптиране на информацията към IP сървъра
 • Верификация пред IP сървъра с уникален ID код
 • Наличие на HTML сървър за лесно конфигуриране и контрол на статуса, защитен с потребителско име и парола
 • Възможност за смяна на потребителското име и паролата за достъп до HTML сървъра
 • Шест цифрови входа с възможност за едновременна работа и с радио и с мрежовия предавател
 • Възможност на всеки вход поотделно да се задава дали да предава и по Backup честотите
 • Възможност на всеки вход поотделно да се задава дали да повтаря излъчването в радиоефира през определен период от време докато е в алармено състояние
 • Възможност за конфигуриране на режима на работа на всеки цифров вход:
  • Нормално отворен контакт
  • Нормално затворен контакт
  • Проверка за наличие на променливо напрежение от 5V до 20V
  • Деактивиране на входа
 • Възможност за конфигуриране на параметрите изпращани от събитията на всеки вход към IP сървърите
 • Индикация (светодиоди 4 бр.) за:
  • Radio LED – Състояние на радио трансмитера
  • LAN Status - Наличие на Ethernet мрежа
  • LAN Activity - Обслужване на мрежови пакети
  • IP Server LED - Осъществена връзка с IP сървър/и
 • Бутон за тест