Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Radina U2 - Радио трансмитер UHF 400-468 MHz
Radina U2 е комуникационно устройство предназначено да осъществи предаване на данни от охранителни централи и/или датчици по UHF радио канал. Използвайки предимствата на съвременните комуникационни технологии Radina U2 предоставя възможно най-сигурна и дублирана на няколко нива връзка с мониторинг център – 1 основна и до четири 4 back-up UHF радио честоти.

Характеристики:
 • Захранващо напрежение 12VDC (8,5V до 16V)
 • Ниска консумация
 • Шест цифрови входа работещи с радио предавателя
 • Възможност за конфигуриране на режима на работа на всеки цифров вход:
  • Нормално отворен контакт
  • Нормално затворен контакт
  • Проверка за наличие на променливо напрежение
  • Деактивиране на входа
 • Лесно конфигуриране, защитено с парола

Характеристики:
 • Радио обхват – от 400MHz до 468MHz
 • Изходна RF мощност – 5-6W в работния обхват
 • Константна изходна RF мощност, независима от захранващото напрежение - от 8,5V до 16V
 • Широчина на честотна лента – 12,5KHz
 • Работа с една основна и до четири Backup честоти
 • Възможност на всеки вход поотделно да се задава дали да предава и по Backup честотите
 • Възможност за конфигуриране на проверка по четност/нечетност, брой повторения на излъчване на съобщения, брой повторения на излъчване на тест съобщения, период на излъчване на тест съобщения и период на повторение на съобщение докато е в алармено състояние, използване на Smart Test за намаляване на използваното ефирно време
 • Възможност на всеки вход поотделно да се задава дали да повтаря излъчването в радиоефира през определен период от време докато е в алармено състояние