Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Сървър за приемане от GSM/GPRS и IP трансмитери
Server Tau е сървърен софтуер работещ съвместно с USB устройство TauKey и е предназначен за приемане на алармени съобщения по IP и GSM/GPRS комуникационни среди.

Характеристики:
 • Поддържани протоколи: Ademco Contact ID; Tau Hybrid Protocol (обединява KP LARS и Ademco Contact ID в един гъвкав и удобен за работа протокол)
 • Възможност за обединяване на мониторинг и сървър станцията в един компютър
 • Обработка на съобщенията - криптиране, декриптиране, проверка за достоверност
 • Максимален брой обслужвани обекти - 65535 (Ademco Contact ID) и/или 20480(Tau Hybrid Protocol)
 • Автоматично следене за получени тест съобщения от въведените охраняеми обекти. Генериране на съобщения за липса и за възстановено получаване на тест
 • Следене за съобщения от нови нерегистрирани обекти или от обекти с променена конфигурация (сменени комуникационни модули). Генериране на алармени съобщения при тези събития и възможност за регистриране и дерегистриране на тези обекти

Характеристики:
 • Пренасочване на приетите по IP, GSM/GPRS и генерираните съобщения към виртулен сериен порт по стандарт KP LARS или Ademco Contact ID за връзка с мониторинг софтуер
 • Наличие на буфер с капацитет до 1000 съобщения. При прекъсване на връзката с мониторинг софтуера, последните 1000 съобщения се записват в този буфер и се изпращат веднага след възстановяване на връзката. Има визуални индикатори за степента на запълване на буфера
 • Удобен интерфейс за лесно конфигуриране
 • Обслужване на повече от 600 заявки от обекти в секунда
 • Операционна система: Windows XP SP3, Windows Vista x86/x64, Windows 7 x86/x64